Prijzen en vergoedingen

De meeste verzekeringen vergoeden een deel van de kosten, afhankelijk van welk pakket u heeft gekozen.U kunt het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te kijken of u voor vergoeding in aanmerking komt.

 


  • A1015.43Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
  • A158.02Oppervlakte verdoving
  • A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie ( kostprijs )
  • A3049.38Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
  • B1030.86Introductie roesje (lachgassedatie)
  • B1130.86Toediening roesje (lachgassedatie)
  • B1238.04Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
  • C00146.91Consult ten behoeve van een intake
  • C00223.45Consult voor een periodieke controle
  • C00323.45Consult, niet zijnde periodieke controle
  • C01023.45Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
  • C011111.10Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion
  • C012111.10Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
  • C01330.86Studiemodellen
  • C01437.03Pocketregistratie
  • C01574.07Parodontiumregistratie
  • C02018.52Mondzorg aan huis
  • C02125.92Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)
  • E0243.21Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  • E0333.95Consult na tandheelkundig ongeval
  • E0449.71Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
  • E13111.10Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  • E14160.48Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  • E16209.86Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  • E17259.24Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  • E1918.52Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
  • E31123.45Snij-/ hoektand
  • E32172.83Premolaar
  • E33222.20Molaar
  • E3424.69Aanbrengen retrograde vulling
  • E3686.41Het trekken van een element met re-implantatie
  • E3774.07Kijkoperatie
  • E4030.86Directe pulpa-overkapping
  • E4212.34Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  • E4324.69Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
  • E446.17Verwijderen spalk, per element
  • E4512.34Aanbrengen rubberdam
  • E5137.03Verwijderen van kroon of brug
  • E5230.86Moeilijke wortelkanaalopening
  • E5343.21Verwijderen van wortelstift
  • E5430.86Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  • E5530.86Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  • E5643.21Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
  • E5730.86Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  • E6049.38Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  • E6186.41Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
  • E6255.55Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
  • E6346.29Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
  • E6449.38Afsluiting van open wortelpunt
  • E6649.38Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  • E7761.72Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
  • E7830.86Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
  • E8515.43Elektronische lengtebepaling
  • E8683.33Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  • E8761.72Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  • E8861.72Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
  • E9049.38Inwendig bleken, eerste zitting
  • E9518.52Inwendig bleken, elke volgende zitting
  • E9777.15Uitwendig bleken per kaak
  • G0933.33Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
  • G1092.59Niet-standaard beetregistratie
  • G1192.59Scharnierasbepaling
  • G1286.41Centrale relatiebepaling
  • G1361.72Protrale/laterale bepalingen
  • G14555.51Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  • G1530.86Toeslag voor het behouden van beethoogte
  • G1630.86Therapeutische positiebepaling
  • G2061.72Beetregistratie intra-oraal
  • G21111.10Functieonderzoek kauwstelsel
  • G22222.20Verlengd onderzoek OPD
  • G2398.76Spieractiviteitsmeting en registratie
  • G3361.72Aanbrengen front/hoektandgeleiding
  • G4164.81Consult OPD-therapie A (niet-complex)
  • G43124.68Consult OPD-therapie B (complex)
  • G4467.90Therapeutische injectie
  • G4649.38Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
  • G4774.07Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
  • G48123.45Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
  • G62166.65Stabilisatieopbeetplaat
  • G65339.48Indirect planmatig inslijpen
  • G6849.38Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
  • G6967.90Beetbeschermingsplaat
  • G71308.62Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
  • G7230.86Controlebezoek MRA
  • G7349.38Reparatie MRA met afdruk
  • G74130.24Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur
  • G7561.72Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
  • H1146.29Trekken tand of kies
  • H1634.57Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  • H216.29Kosten hechtmateriaal
  • H2667.90Hechten weke delen
  • H3374.07Hemisectie van een molaar
  • H3574.07Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
  • H4055.55Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  • H4137.03Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  • H4274.07Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  • H4398.76Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
  • H4467.90Primaire antrumsluiting
  • H5061.72Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5518.52Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5986.41Behandeling kaakbreuk, per kaak
  • H6086.41Marsupialisatie
  • H65166.65Primaire sluiting
  • H7086.41Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  • H75166.65Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
  • H80117.27Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  • H85197.51Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  • H9061.72Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  • J0168.48Initieel onderzoek implantologie
  • J02105.35Verlengd onderzoek implantologie
  • J03142.22Proefopstelling
  • J0547.41Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  • J0631.61Vrijleggen foramen mentale
  • J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik ( kostprijs )
  • J0821.07Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  • J09252.84Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
  • J10158.03Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • J11142.22Prepareren donorplaats
  • J12152.76Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak
  • J1589.55Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant
  • J17136.96Aanvullende ophoging bodem bijholte
  • J1863.21Ophoging bodem bijholte orthograad
  • J1968.48Toeslag esthetische zone
  • J20240.73Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  • J2379.01Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)
  • J26173.83Moeizaam verwijderen implantaat
  • J27240.73Vervangen eerste implantaat
  • J2899.56Plaatsen volgend implantaat, per kaak
  • J2937.40Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)
  • J30110.62Bindweefseltransplantaat per donorplaats
  • J32121.15Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  • J33338.74Kosten implantaat
  • J3410.54Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
  • J3524.76Grondig submucosaal reinigen implantaat
  • J3634.77Verwijderen implantaat
  • J3799.56Vervangen volgend implantaat
  • J39183.84Uitvoeren autotransplantaat
  • J4136.87Plaatsen elke volgende drukknop
  • J42215.97Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
  • J4368.48Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  • J4426.34Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  • J45126.42Plaatsen eerste drukknop
  • J50542.55Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
  • J51352.92Onder klikgebit
  • J52352.92Boven klikgebit
  • J53105.35Omvorming klikgebit
  • J54136.96Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  • J55158.03Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  • J56184.36Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  • J5789.55Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  • J58115.89Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten
  • J59142.22Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten
  • J6057.94Specifiek consult nazorg implantologie
  • J6194.82Uitgebreid consult nazorg implantologie
  • J70147.49Opvullen zonder staafdemontage
  • J71184.36Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  • J72210.70Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J73237.04Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7457.94Reparatie zonder staafdemontage
  • J75110.62Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  • J76136.96Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J77163.29Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7826.34Verwijderen en vervangen drukknop
  • J80536.23Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
  • J81118.52Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
  • J87273.91Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat
  • J88183.84Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)
  • J97182.78Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie
  • J98103.44Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  • M0113.84Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
  • M0213.84Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
  • M0313.84Gebitsreiniging, per vijf minuten
  • M0527.78Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
  • M306.17Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
  • M3218.52Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
  • M4015.43Fluoridebehandeling
  • M6127.78Mondbeschermer
  • M8053.70Behandeling van witte vlekken, eerste element
  • M8129.63Behandeling van witte vlekken, volgend element
  • P00192.59Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
  • P002185.17Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
  • P003253.07Frame kunstgebit, 1-4 elementen
  • P004345.65Frame kunstgebit, 5-13 elementen
  • P020185.17Volledig kunstgebit bovenkaak
  • P021246.89Volledig kunstgebit onderkaak
  • P022401.20Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
  • P023123.45Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
  • P04066.66Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
  • P04130.86Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P04261.72Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  • P04337.03Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting
  • P04483.33Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak
  • P04515.43Toeslag immediaat kunstgebit
  • P04649.38Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit
  • P04718.52Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P04892.59Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls
  • P04961.72Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
  • P06043.21Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
  • P06143.21Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak
  • P06287.03Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak
  • P06387.65Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak
  • P06475.92Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak
  • P06579.01Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak
  • P066172.83Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
  • P06730.86Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit
  • P06818.52Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P06949.38Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P07018.52Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P07149.38Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P07249.38Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • R0874.07Eénvlaks composiet inlay
  • R09141.96Tweevlaks composiet inlay
  • R10185.17Drievlaks composiet inlay
  • R11111.10Eénvlaksinlay
  • R12172.83Tweevlaksinlay
  • R13246.89Drievlaksinlay
  • R1430.86Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
  • R24271.58Kroon op natuurlijk element
  • R2955.55Confectiekroon
  • R3161.72Opbouw plastisch materiaal
  • R3261.72Gegoten opbouw, indirecte methode
  • R33123.45Gegoten opbouw, directe methode
  • R34246.89Kroon op implantaat
  • R40185.17Eerste brugtussendeel
  • R4592.59Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R49154.31Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  • R5030.86Metalen fixatiekap met afdruk
  • R5530.86Gipsslot met extra afdruk
  • R60123.45Plakbrug zonder preparatie
  • R61185.17Plakbrug met preparatie
  • R6543.21Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R6624.69Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  • R7067.90Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  • R7167.90Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
  • R7424.69Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
  • R7561.72Opnieuw vastzetten plakbrug
  • R7630.86Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  • R7730.86Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  • R7874.07Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
  • R79123.45Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
  • R8030.86Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
  • R8512.34Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
  • R90Gedeeltelijk voltooid werk ( kostprijs )
  • R91154.31Wortelkap met stift
  • T012179.00Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  • T02133.33Grondig reinigen wortel, complex
  • T02224.69Grondig reinigen wortel, standaard
  • T032111.10Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
  • T03367.90Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
  • T04293.82Consult parodontale nazorg
  • T043124.68Uitgebreid consult parodontale nazorg
  • T044166.04Complex consult parodontale nazorg
  • T070200.60Flapoperatie tussen twee elementen
  • T071308.62Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
  • T072370.34Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)
  • T07361.72Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T074166.04Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T07677.15Tuber- of retromolaarplastiek
  • T101108.02Tuber- of retromolaarplastiek
  • T10258.64Tandvleescorrectie, per element
  • T103154.31Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
  • T111370.34Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
  • T112123.45Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
  • T113200.60Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  • T121200.60Kroonverlenging per element
  • T122370.34Kroonverlenging per sextant
  • T141117.27Tandvleestransplantaat
  • T142370.34Recessie bedekking met verplaatste lap
  • T15161.72Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T152166.04Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T16143.21Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  • T16283.33Behandeling tandvleesabces
  • T16366.66Toepassing lokaal medicament
  • T16424.69(Draad)Spalk
  • T16561.72Uitgebreide voedingsanalyse
  • U0516.22Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
  • U2514.06Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
  • U3516.22Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten
  • V1574.07Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
  • V3027.78Fissuurlak eerste element (sealen)
  • V3515.43Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
  • V406.17Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
  • V5012.34Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  • V7012.34Parapulpaire stift
  • V7125.92Eénvlaksvulling amalgaam
  • V7241.35Tweevlaksvulling amalgaam
  • V7353.70Drievlaksvulling amalgaam
  • V7475.30Meervlaksvulling amalgaam
  • V8021.60Wortelkanaalstift
  • V8138.27Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8253.70Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8366.04Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8487.65Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer
  • V859.26Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  • V9149.38Eénvlaksvulling composiet
  • V9264.81Tweevlaksvulling composiet
  • V9377.15Drievlaksvulling composiet
  • V9498.76Meervlaksvulling composiet
  • X1017.28Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
  • X1112.96Beoordelen kleine röntgenfoto
  • X2174.07Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2274.07Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
  • X2327.16Beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2433.33Maken en beoordelen schedelfoto
  • X25209.86Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X2661.72Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X3424.69Beoordelen schedelfoto
  • Y0114.06Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten
  • Y02Onderlinge dienstverlening ( Maximum )

Een bezoek aan de mondhygiënist is aan te raden wanneer u:

Openingstijden

Links

Contact

Sandra Woltering Mondhygiënist
rozevlak
Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
Kwaliteits Register Mondhygiënisten